Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski i Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Nowy system gospodarki odpadami

 
NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE BESKO

       Urząd Gminy Besko informuje, że wdraża funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 kwietnia 2013r.

       Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Besko (na stolikach), w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

       Wypełnione deklaracje należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2013 r. w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Besku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Deklaracja w formie elektronicznej do pobrania:

DEKLARACJA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI


NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE BESKO


       Od 1 lipca 2013r. wchodzą zmiany związane z odbieraniem odpadów od mieszkańców i stawkami opłat za odbieranie odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości pobierana będzie przez Gminę Besko. Opłata obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, podaną w deklaracji złożonej do Wójta Gminy Besko.


       DEKLARACJA
       Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie DEKLARACJI. Pierwszą wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Besko, pokój nr 7 do dnia 30 kwietnia 2013 r. Deklarację można odebrać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej lub Urzędzie Gminy Besko (deklaracje znajdują się na stolikach) bądź pobrać ze strony internetowej www.besko.pl.


       TERMIN UISZCZANIA OPŁAT
       Właściciel nieruchomości w deklaracji sam wylicza opłatę, którą będzie uiszczał co miesiąc w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.


       STAWKI OPŁAT
       Właściciele nieruchomości zamieszkałych, czyli budynków mieszkalnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/165/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty stosują w deklaracji dwie stawki, wyższą - 12 zł, jeżeli nie jest prowadzona segregacja odpadów i niższą - 8,41 zł jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

       Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, na wzór tych, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Jednym z wymagań postawionych gminom jest osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu takich odpadów jak papier, szkoło, tworzywa sztuczne i metal. Najbardziej skutecznym sposobem uzyskania odpowiednich ilości odpadów jest tzw. segregacja u źródła. Gminy, aby zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów wprowadziły niższą stawkę opłaty dla segregujących. Należy pamiętać, iż niewłaściwa segregacja odpadów spowoduje utratę zniżki!


       CZĘSTOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
       Odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone w następujący sposób:
a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,
b) odpady zbierane selektywnie - raz na miesiąc,
c) odpady zielone, ulegające biodegradacji - dwa razy w roku.

 

       W punkcie selektywnego zbierania odpadów - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Starowiejska 99 - odbywać się będzie odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:
a) baterii i akumulatorów, świetlówek;
b) odpadów wielkogabarytowych;
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
c) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
e) elektrośmieci.

       Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Besko realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:
a) zmieszane (nieselektywnie zbierane) - worek czarny,
b) selektywnie zbierane:
- szkło opakowaniowe - worek zielony,
- tworzywa sztuczne, metale i papier - worek żółty,
- odpady zielone, ulegające biodegradacji - worek brązowy.

Worki wraz z kodami kreskowymi będą dostarczane przez pracowników Urzędu Gminy. Należy pamiętać, że właściciel ma obowiązek oznakować worek kodem.

Worki bez naklejonego kodu nie będą odbieranie!

Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity z 13.09.1996 r. z późn. zm. w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban
Mariusz Bałaban
Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: +48 134673061, fax: +48 134673520, email: ug@besko.pl, http://www.besko.pl
NIP: 687-17-83-988
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x