Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski i Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Pierwsze Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej powstało w 1865 roku w Krakowie. Ideowym założeniem Towarzystwa było zapobieganie i niesienie pomocy w wypadkach zagrożenia ze strony żywiołów ognia i wody. Założenia te szybko rozprzestrzeniły się na ówczesną południowo-wschodnią Galicje.
W 1893 roku dokładnie 28 lat po utworzeniu Krakowskiego Towarzystwa w Besku powstała pierwsza jednostka Straży Ogniowej. Bezpośrednią przyczyną powstania wyżej wymienionej jednostki był pożar dworskiej oficyny.
Wawrzyniec Mermer został pierwszym naczelnikiem wówczas Straży Ogniowej zaś w skład zarządu weszli Filder - wójt Beska i kierownik miejscowej szkoły powszechnej Kisielewicz. Drużyna początkowo liczyła kilkunastu członków i dysponowała prymitywnym sprzętem, pierwsza przenośną ręczną pompę ufundował dzierżawca beskiego majątku.
W miarę upływu czasu jednostka rozrastała się. Z własnych funduszy zakupiono jednolite mundury, z wojskowych austriackich hełmów zrobiono hełmy strażackie.
Od 1890 roku istniał Związek Okręgowy Straży Pożarnej w której zrzeszona była jednostka w Besku.
W czasie działań zbrojnych (okres I Wojny Światowej) działalność Straży była znikoma. Znaczna część strażaków został w tym czasie zmobilizowana i brała udział w walkach. Okres międzywojenny to okres doposażania jednostki, środki na sprzęt pożarniczy pochodziły z imprez dochodowych.
Podobnie jak w okresie działań wojennych I WŚ jak, też w latach okupacji hitlerowskiej działalność straży beskiej była zawieszona. Funkcję strażaków w okresie okupacji pełni kilku specjalnie upoważnionych przez hitlerowców mieszkańców Beska. Byli to m. in. Borkowski Józef, Kornasiewicz Adam, Szałankiewicz Józef, Kijowski Julian, Nycz Franciszek, Szmyd Józef. Wszyscy oni posiadali wystawione przez Niemców, legitymacje strażackie.

Funkcję naczelnika w tym okresie pełnił Józef Kwiatkowski a po nim Józef Kozak. Znaczącym incydentem z tego okresu była profanacja sztandaru jednostki przez niemieckiego żołnierza.
Po wyzwoleniu odżywa działalność strażaków. Odbudowa wsi jest okazją do działania i organizowania życia w zniszczonej wsi. Strażacy biorą czynny udział w naprawie zniszczeń wojennych. W tym też czasie mają miejsce dwa groźne pożary – w 1945 oraz 1950 roku. Na skalę zniszczeń zdecydowany wpływ na gęsta, drewniana zabudowa Beska.
Funkcję naczelnika po II wojnie światowej pełnił Franciszek Mermer do 1949 roku a po nim nieprzerwanie do 1979 roku - Józef Kielar.


Józef Kielar

Prezesami natomiast byli w kolejności: Jan Mermer, Michał Wilusz, ponownie Jan Mermer, Władysław Kielar.
W 1949 roku, z własnych funduszy zakupiona została motopompa a w 1950 – samochód bojowy „Grześ”. W dwa lata później jednostka otrzymała z Fabryki Samochodów w Sanoku samochód pożarniczy natomiast w 1953 został przydzielony drugi samochód bojowy.
Rok 1957 to pamiętna data, wówczas ruszyła budowa nowej remizy strażackiej, przy znaczącej pomocy finansowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, Wojewódzkiej Komendy OSP w Rzeszowie oraz Komendy Powiatowej w Sanoku.
Materiały strażacy pozyskali z rozbiórki dworku beskiego natomiast drewno z wiejskiego lasu. W 1965 roku remizę oddano do użytku.
Wtedy to funkcję naczelnika powierzono Zbigniewowi Kozakowi zaś prezesurę Władysławowi Kielarowi.
W 100-tną rocznicę działalności OSP w Besku, w 1993roku, ufundowano i poświęcono nowy sztandar na wzór pierwszego – zniszczonego przez hitlerowców.
Drużyna OSP w Besku liczy 92 (dane za rok 2005) strażaków i liczba jej członków systematycznie rośnie. Jednostka straży bierze czynny udział w organizowaniu i prowadzeniu różnego rodzaju imprez okolicznościowych.
Ważnym elementem działalności beskiej OSP jest strażacka orkiestra dęta. Orkiestra powstała w latach 20-tych z z inicjatywy nauczycieli Kisielewicza, Muszyńskiego, Józefa Szmidta, ks.Knapa, Hołuba i posła Fidlera. Pierwsze instrumenty zakupił dzierżawca majątku Besko - Lewicki. Członkami pierwszej orkiestry byli Franciszek Skubel, Józef Ciepły, Grzegorz Szałankiewicz, Piotr Bobak, Antoni Mermer, Marcin i Jan Kwiatkowscy, Józef Kozak, Kazimierz Kapłon, Piotr Zawojski, Henryk Kieroński i wielu innych. Kapelmistrzami w tym okresie byli: kapitan Różewicz z II Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka, Dosznik, a do wybuchu wojny nauczyciel Józef Schmidt. Po wojnie, dzięki aktywności Jana Mermera, Józefa Kielara, Tadeusza Leii, Stanisława Knurka i innych orkiestra wznowiła działalność i nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego.


Orkiestra dęta OSP Besko – 1953 r.

Szczególne uznanie należy się znakomitemu człowiekowi, długoletniemu kapelmistrzowi, wspaniałemu nauczycielowi, Ferdynandowi Poprawie. To on szkolił i utrzymywał dyscyplinę, szanował, nagradzał, i karał. Swoją pracą zaszczepił w ludziach tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.
 W 1988 roku kapelmistrzem orkiestry został magister Maciej Kandefer, nauczyciel z Rymanowa. Jego zaangażowanie, praca i metody nauczania wzbudziły w beskiej młodzieży chęć nauki gry na instrumentach dętych. Wyszkolił i wprowadził w szeregi orkiestry wielu młodych członków, którzy przez systematyczne szkolenie i naukę zapewniają kontynuację tradycji i dalszy rozwój orkiestry.
Na czas obchodów jubileuszu 50-lecia do orkiestry dętej OSP w Besku należeli: Maciej Kandefer (kapelmistrz), Jan Ciepły (kornet), Szczepan Ciepły (alt-obecnie tuba B),Adam Chynał (kornet), Kazimierz Chynał (klarnet), Michał Czech (bas F), Roman Czech (perkusja), Michał Fedio (baryton), Józef Kornasiewicz (kornet), Stanisław Kornasiewicz (kornet), Marcin Kornasiewicz (kornet), Leszek Kielar (kornet), Tadeusz Kopecki (saksofon), Konrad Kopecki (klarnet),  Mariusz Krupski (tenor), Jan Krężel (alt), Marcin Kapłon (alt), Zbigniew Kozak (tuba F), Józef Kwiatkowski (basB), Daniel Kornasiewicz (klarnet), Wojciech Kurpiel (tuba B), Andrzej Knurek (talerze), Krzysztof kielar (alt), tomasz Mroczkowski (kornet), Szczepan Mroczkowski (saksofon), Wojciech Mroczkowski (saksofon), Krzysztof Szyndler (saksofon), Błażej Ziemiański (saksofon), Kamil Mermer (saksofon), Tadeusz Mroczkowski (kornet), Grzegorz Mroczkowski (baryton), Władysław Rysz (tenor), Agnieszka Szałankiewicz (flet), Sebastian Szyndlar (kornet), Józef Skubel (klarnet), Adam Szul (saksofon), Edward Szałankiewicz (tenor), Krzysztof Szybka (puzon), Wiesław Szafran (saksofon), Andrzej Szałankiewicz (werbel), Andrzej Szul (saksofon), Zbigniew Szałankiewicz (alt), Marcin Semenowicz (suzafon-obecnie tuba B), Mateusz Szafran (saksofon), Sławomir Szybka (kornet-obecnie saksofon), Anna Szmyd (klarnet), Barbara Śmietana (klarnet), Kamil Śmietana (klarnet), Katarzyna Wojtasik (klarnet), Stanisław Teleżyński (alt), Roman Walus (kornet), Józef Zawojski (tenor).
Obecnie orkiestra liczy 55 członków oraz 25 adeptów.
W dniu 12 czerwca 2005 roku orkiestra obchodziła 55 lecie istnienia.
Oprócz oprawy muzycznej różnego rodzaju imprez zarówno państwowych jak i kościelnych, wesołych jak i tych smutnych działalność orkiestry ma też ogromny efekt społeczny. Stwarza szansę dla młodego pokolenia oraz aktywizuje beską społeczność.
Potwierdzeniem umiejętności orkiestry są zajmowane czołowe miejsca w przeglądach wojewódzkich, regionalnych, udział w biciu rekordu Guinnes`a w Warszawie przy udziale 50 orkiestr (1500 muzyków), w uroczystościach związanych z wizytą Papieża Jana Pawła II w Krośnie –40 orkiestr (1300 muzyków ), oraz udział w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w maju 2005 roku.

Corocznie organizowane są uroczystości z okazji dnia strażaka. Uroczyście obchodzone są też wszelkie jubileusze gminnych jednostek OSP, a ostatnio były to:

 • 2002 rok - 50 OSP w Porębach
 • 2003 rok - 110 rocznica OSP w Besku
 • 2003 rok - 50 lecie OSP w Mymoniu
 • 2005 rok - 55 lecie Orkiestry w Besku.

W Gminie Besko funkcjonują trzy jednostki OSP typu S tj OSP Besko, OSP Mymoń i OSP Poręby, w tym jedna w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Besko), liczba czynnych członków - 175 w tym 11 kobiet, 4 członków wspierających, 30 honorowych oraz cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

 

Zarząd OSP w składzie:

 1. OSP Besko

 • Prezes - Jan Krępulec
 • Wiceprezes- naczelnik - Zygmunt Pelczarski
 • Wiceprezes - Jan Jaślar
 • Wiceprezes - Andrzej Szybka
 • Sekretarz - Stanisław Małek
 • Skarbnik - Tadeusz Szul
 • Gospodarz - Stanisław Zawojski
 • Członek Zarządu - Grzegorz Mroczkowski
 • Członek Zarządu - Wojciech Mroczkowski.


Remiza OSP Besko

 1. OSP Mymoń

 • Prezes – Henryk Król
 • Wiceprezes -naczelnik - Tomasz Kornasiewicz
 • Wiceprezes - Józef Ćwiąkała
 • Sekretarz - Bogdan Kozimor
 • Skarbik - Adam Leszczyński
 • Gospodarz - Adam Kornasiewicz


Remiza OSP Mymoń

 1. OSP Poręby

 • Prezes - Wojciech Józefczyk
 • Wiceprezes-naczelnik - Wiesław Zubik
 • Wiceprezes - Grzegorz Czech
 • Z-ca naczelnika - Andrzej Stapiński
 • Sekretarz - Krzysztof Stapiński
 • Skarbnik - Wojciech Zubik.


Remiza OSP Poręby

Mariusz Bałaban
Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: +48 134673061, fax: +48 134673520, email: ug@besko.pl, http://www.besko.pl
NIP: 687-17-83-988
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x